Múzeum je otvorené počas pracovných dní od 9:00 do 14:00.

Budowa Instrumentów Pasterskich i nauka gry na tych instrumentach

W dniu 22 lipca w Kluszkowcach odbyło się Święto Instrumentów Pasterskich w ramach podsumowania projektu realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach oraz partnerem po stronie Słowackiej – Żdrużeniem pre obnovu a rozvoju regionu – SPIŚ. Projekt pod nazwą ,,Budowa Instrumentów Pasterskich i nauka gry na tych instrumentach,, miał na celu rozwinięcie i ocalenie od zapomnienia dawnej wiedzy i umiejętności z zakresu historii, tworzenia i gry na tych jakże unikalnych i pięknych instrumentach ściśle związanych z życiem pasterzy i ludzi gór.

Święto rozpoczęło się od Mszy Św. we wąwozie górskim pod górą Wdżar w Kluszkowcach gdzie przy sygnałach z trąbit oraz muzyce góralskiej uczestnicy projektu wraz z mieszkańcami Gminy Czorsztyn dziękowali Bogu za piękno rodzimej tradycji oraz prosili o błogosławieństwo dla wszystkich Ludzi Gór.

Po mszy Św. rozpoczęło się oficjalne podsumowanie projektu gdzie na scenie koordynator projektu przedstawił szczegółowy zarys prowadzonych działań. Uczestnicy projektu zarówno z Polski jak i ze Słowacji prezentowali swoje własnoręcznie wykonane instrumenty takie jak : piszczałka bezotworowa, dwojnica, piszczałka sześciootworowa, trąbita, róg pasterski i dudy podhalańskie.

Zgromadzeni goście mogli posłuchać melodii granych na halach przy wypasie owiec. Ponadto wystąpiły zespoły z Gminy Czorsztyn takie jak : ,,Mali Maniowianie,, , ,,Lubań,, , ,,Sromowianie,, , Biołopotocanie,, i ,,Syćko Gro,,  oraz ze Słowacji ,, Karpaton,, i ,, Sabinik,,.

Na zakończenie wystąpił zespół AHAJU z Boliwii grając między innymi na instrumentach pasterskich z regionów górskich w dalekich Andach.