Ozaj vážna návšteva

MUZikmuzEUM 16.10.2018 poctil svojou návštevou generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland. Počas návštevy ideu zriadenia hudobného múzeu komentoval takto: „Som nadšený a prekvapený touto jedinečnou kolekciou. Hudba bola a maly by byť spájajúcim prvkom medzi národmi. Toto múzeum ukazuje spätosť kultúr. Pre mňa je obzvlášť zaujímavé popísanie interakcie Rómskej hudby

Pokračovať v čítaní

Hudobné nástroje budú pre Vás takmer samé hrať…

V októbri 2018 počas troch dlhých dní až do noci pracoval 4 členný tím na príprave fotografických, zvukových a video podkladov pre informačný systém MUZikmuZEA. Elektronické informácie o hudobných nástrojoch budú prístupné pre návštevníkov múzea v  dotykových tabletoch inštalovaných pri jednotlivých expozíciach vo vitrínach. Aplikácia, ktorá vzniká, spočíva vo fotografickej vizualizácii 300 hudobných

Pokračovať v čítaní

Hlasy predkov v MuzikMuzeu

Vrátiť sa v čase, vrátiť sa do čias, kedy obyvatelia karpatského regiónu, poľsko-slovenského pohraničia žili podstatne ťažšie, no zároveň dokázali pre nás vytvoriť nádherné kultúrne dedičstvo. Aké to bolo – sa podarilo zachytiť a zaznamenať etnológom, fotografom, zberateľom. No s cieľom oživiť to zaznamenané sa rozhodla obec Spišský Hrhov spolu

Pokračovať v čítaní