Múzeum je otvorené počas pracovných dní od 9:00 do 14:00.

Komorný akordeónový koncert (13.3.2019)