Múzeum je otvorené počas pracovných dní od 9:00 do 14:00.

ĽUDOVÁ HUDBA STANA BALÁŽA na SPIŠI (24.2.2019)