Múzeum je otvorené počas pracovných dní od 9:00 do 14:00.

Vianočný koncert Michala Smetanku a hostí 28.12.2018, 18:00