Prehliadka expozície zbierky hudobných nástrojov s interaktívnymi ukážkami hry a s odborným výkladom o nástrojoch a piesňach, o akustických princípoch, o spôsobe výrobe hudobných nástrojov, materiáloch spojeným s pútavým rozprávaním o ich histórii.

Prehliadka expozície zbierky hudobných nástrojov prostredníctvom e-aplikácie v tabletoch obsahujúcich popis jednotlivých hudobných nástrojov, 3D fotografie, hudobné ukážky a videoukážky.

Interaktívne zoznámenie sa s princípmi tvorby zvuku a hudby prostredníctvom interaktívnych zvukových a hudobných prvkov v priestoroch múzea (hrací luk, hracia drevená píla a ďalšie).

Ukážky výroby jednotlivých hudobných nástrojov s prednáškou o akustických vlastnostiach a technicko-výrobných parametroch.

Prednášky, besedy a workshopy o hudobných nástrojoch a tradičnej ľudovej kultúre.

Výchovné koncerty, umelecké koncerty a happening pre všetky vekové kategórie v priestoroch MuzikMuzea.

a ešte...

 • možnosť vykročiť za hudbou do virtuálnej reality
 • možnosť zahrať si na hudobných nástrojoch, ktoré reprezentujú jednotlivé skupiny inštrumentára
 • možnosť vidieť takmer každý nástroj prostredníctvom fotografií, videonahrávok a zvukových nahrávok
 • možnosť realizácie hudobných workshopov - interpretačných, výrobných a iných
 • možnosť realizácie kultúrnych podujatí - komorných koncertov, prednášok, stretnutí
 • možnosť využívania priestorov pre školy
 • viacero exemplárov, ktoré je možné vidieť LEN u nás
 • možnosť nahrávania a využívania nástrojov pre výskumné, nahrávacie a iné účely
 • možnosť realizácie ďalších - iných výstav zameraných na hudbu
 • možnosť edukatívnych i relaxačných podujatí v zaujímavých priestoroch
 • možnosť navštíviť ďalšie jedinečné múzeá, expozície, kultúrne a prírodné pamiatky v blízkosti obce Spišský Hrhov
© 2018 MuzikMuzeum. SAMOSATO vyrobilo.